Welkom bij Juf Laura! 


Wie is juf Laura?
In 2020 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Zwolle. Waarna ik met veel plezier drie dagen per week voor groep 4 in Enschede sta.

Middels praktijkervaringen merkte ik dat het voor kinderen die vastlopen op een bepaald vakgebied moeilijk is om het tempo van de groep te blijven volgen. Deze kinderen wil ik graag helpen, maar uit ervaring blijkt dat dit voor mij als leerkracht echt niet altijd haalbaar is. Daaruit merk ik dat ik mijn aandacht wil leggen op het individueel begeleiden van deze kinderen. Kinderen in hun eigen talenten te laten ontwikkelen. 

Deze wens wil ik laten groeien in mijn eigen praktijk Juf Laura. Voordat ik Juf Laura opzette, werd ik  door een aantal ouders gevraagd om hun zoon/dochter huiswerkbegeleiding of bijles te geven. Ook tijdens de corona periode werd deze vraag groter. Ik ben gestart met het begeleiden van individuele kinderen. De afwisseling tussen groepslessen geven en de individuele begeleiding van leerlingen geeft mij positieve energie! Ik vind het prachtig om de ontwikkelingen bij de leerlingen te kunnen en mogen zien! De begeleiding geven zodat ieder kind op zijn eigen manier kan stralen.


Door middel van een speelse aanpak geef ik het kind vertrouwen in eigen kunnen. Hierdoor valt de druk en spanning op het leren weg en kan het kind leren en ontwikkelen in vrijheid en ontspanning.

Elk kind is een ster die schittert op zijn eigen manier! 

Leren is groeien 

Heb je je ooit afgevraagd wat je kind zou kunnen bereiken als hij of zij nou echt op de juiste plek zit en alle aandacht op het gebied van schoolwerk zal krijgen? 
Welkom op de plek waar je nooit zult stoppen met groeien, hoeveel je ook weet of (nog) niet weet.

Niet ieder kind kan zich goed concentreren in de klas of heeft wat extra begeleiding nodig. Bent u op zoek naar dat extra duwtje in de rug voor uw zoon of dochter? Kies dan voor de individuele begeleiding bij u aan huis, bij Juf Laura thuis of online. 

Zowel voor de basisschool leerlingen als de middelbare school leerlingen. Samen zorgen wij voor een fijne en veilig plek, waar uw kind zich met veel plezier kan ontwikkelen. 

Bijlessen basisschool leerlingen 

Opzoek naar extra begeleiding voor de eindtoets? Of juist voor bepaalde vakken bijvoorbeeld rekenen, taal of begrijpend lezen. Juf Laura zet zich hier graag voor in. Zij beschikt over de juiste vaardigheden om uw kind individuele begeleiding te geven zodat uw kind zich goed kan ontwikkelen, op een fijne plek zowel aan huis of bij juf Laura thuis.Hoe ziet dit eruit?
Voordat de bijles start voer ik een gesprek met ouder(s)/ leerling om in te zien waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is , leg ik uit welke leerstof ik ga aanbieden. 
De bijles duurt +- 60 min. In overleg kan dit natuurlijk altijd langer of korter. Tijdens de bijles wordt de lesstof aangeboden die de leerling nodig heeft. Naderhand is er een korte overdracht naar de ouder(s). De lesstof kan iedere week weer worden aangepast. Juf Laura houdt graag korte lijntjes met de ouder(s)/leerkracht. 

Bijlessen middelbare school leerlingen 

Opzoek naar extra begeleiding in bepaalde examenvakken? Of juist voor enkele vakken? Het leren plannen, het voorbereiden op een toets of bij het maken van huiswerk? Juf Laura zet zich hier graag voor in. Zij beschikt over de juiste vaardigheden om uw kind individuele begeleiding te geven zodat uw kind zich kan ontwikkelen, op een fijne plek zowel aan huis, bij juf Laura thuis of online.

Hoe ziet dit eruit?
Voordat de bijles start voer ik een gesprek met ouder(s) / leerling om in te zien waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is , leg ik uit welke leerstof ik ga aanbieden. 
De bijles duurt +- 60 min. In overleg kan dit natuurlijk altijd langer of korter. 
Tijdens de bijles wordt de lesstof aangeboden die de leerling nodig heeft. Naderhand is er een korte overdracht naar de ouder(s).  

De lesstof kan iedere week weer worden aangepast. Juf Laura houdt graag korte lijntjes met de ouder(s)/leerkracht. 

Ondersteuning binnen scholen

Ook scholen kunnen opzoek zijn naar extra begeleiding voor leerlingen. Leerkrachten kunnen niet alle leerlingen optimaal begeleiden en de onderwijsbehoeften zo invullen dat het voor iedere leerling prettig is. Hier wil Juf Laura bij ondersteunen. Het begeleiden van leerlingen bij bepaalde vakken, helpen bij voorbereiding van toetsen, maken van huiswerk of het leren plannen. Zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs, ook online!